A Szentlélek Kiáradása plébániatemplom

A ferences barátok 1748-ban elkészült, barokk templomának helyére ifj. Rimanóczy Kálmán tervei alapján új templomot építettek a kor által kedvelt eklektikus stílusban. Az építési munkálatok 1903. és 1905. között zajlottak. Bár az 1871-ben, eredetileg a ferences barátok (1787-ben feladott) templomához épített tornyot ifj. Rimanóczy meghagyta, a stílusegység érdekében bizonyos átalakításokat ezen is végeztek. Bár az egykori ferences templomot Rimanóczy Kálmán alapjaiból újjáépítette, mégis érintetlenül megmaradt alatta a ferences atyák egykori kriptája.

Itt az elhalt rendtagok mellett, a múlt század nyolcvanas éveiben Nagyvárad számos ismert személyisége lelt végső nyugalomra, miután a „váradi Házsongárd”, az egykori olaszi temető a kommunista városrendezés áldozatául esett. Az ide menekítettek köztük találjuk a templom tervezőjét, Rimanóczy Kálmánt és családját, valamint Madách Imre feleségének, Fráter Erzsébetnek földi maradványait.

A ferences barátok 1748-ban elkészült, barokk templomának helyére ifj. Rimanóczy Kálmán tervei alapján új templomot építettek a kor által kedvelt eklektikus stílusban. Az építési munkálatok 1903. és 1905. között zajlottak. Bár az 1871-ben, eredetileg a ferences barátok (1787-ben feladott) templomához épített tornyot ifj. Rimanóczy meghagyta, a stílusegység érdekében bizonyos átalakításokat ezen is végeztek. Bár az egykori ferences templomot Rimanóczy Kálmán alapjaiból újjáépítette, mégis érintetlenül megmaradt alatta a ferences atyák egykori kriptája.

Itt az elhalt rendtagok mellett, a múlt század nyolcvanas éveiben Nagyvárad számos ismert személyisége lelt végső nyugalomra, miután a „váradi Házsongárd”, az egykori olaszi temető a kommunista városrendezés áldozatául esett. Az ide menekítettek köztük találjuk a templom tervezőjét, Rimanóczy Kálmánt és családját, valamint Madách Imre feleségének, Fráter Erzsébetnek földi maradványait.

Fotógaléria

Az irgalmas rend kápolnája
A Szent László plébániatemplom
A Kanonoksor
Az Orsolyita rend zárdatemploma
A premontrei templom és rendház
A Szentlélek Kiáradása plébániatemplom