Szentjobbi apátság

A Berettyó partján fekvő Szentjobb a püspöki székhely mellett a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye legfontosabb kultuszhelye.

Rangját két kiemelkedő jelentőségű hagyomány alapozta meg: itt állt a Szent László által alapított bencés apátság, melyben Szent István bebalzsamozott jobb karereklyéjét őrizték három évszázadon keresztül (erről kapta nevét a település is), valamint a Kisboldogasszony tiszteletére felépített temetőkápolnájának barokk oltárképe, melyet jelenleg a szentjobbi plébániatemplomban őriznek, és amely 1948-ig a régió egyik legjelentősebb búcsújáró helye volt, ma pedig egyházmegyénk hivatalos zarándokközpontja.

Fotógaléria