Șirul Canonicilor

Din punct de vedere arhitectural, complexul de clădiri ce formează șirul Canonicilor este compus din zece imobile independente, construite unul alături de celălalt. În ciuda faptului că aceste clădiri au fost construite în perioade diferite, stilul fațadelor (cu mici excepții) este identic. Atât proiectantul, cât și arhitectul rămân anonimi. șirul de arcade ce formează parterul complexului este unitar atât din punct de vedere stilistic, cât și arhitectural. Analizând complexul realizat între 1750 și 1875, putem constata că urmează stilul baroc clasic, și în ciuda faptului că nu dispune de ornamentarea exagerată caracteristică barocului, este una dintre cele mai frumoase și impunătoare clădiri de acest stil din oraș.
Începând cu mijlocul secolului al XVIII-lea, a devenit obicei să fie investiți cu demnitate canonicală la Oradea clerici, care se distingeau în activitatea teologică, științifică sau literară. Astfel, în ultimii 250 de ani Șirul Canonicilor a avut mulți locatari deveniți între timp celebri: Pray György, părintele cercetării istorice maghiare cu caracter științific, Schönvizner István și Rómer Flóris, fondatorii arheologiei maghiare, Fejér György, documentarist, sau Fraknói Vilmos, întemeietorul Institutului de Istorie și Cultură Maghiară de la Roma.

Din punct de vedere arhitectural, complexul de clădiri ce formează șirul Canonicilor este compus din zece imobile independente, construite unul alături de celălalt. În ciuda faptului că aceste clădiri au fost construite în perioade diferite, stilul fațadelor (cu mici excepții) este identic. Atât proiectantul, cât și arhitectul rămân anonimi. șirul de arcade ce formează parterul complexului este unitar atât din punct de vedere stilistic, cât și arhitectural. Analizând complexul realizat între 1750 și 1875, putem constata că urmează stilul baroc clasic, și în ciuda faptului că nu dispune de ornamentarea exagerată caracteristică

barocului, este una dintre cele mai frumoase și impunătoare clădiri de acest stil din oraș.
Începând cu mijlocul secolului al XVIII-lea, a devenit obicei să fie investiți cu demnitate canonicală la Oradea clerici, care se distingeau în activitatea teologică, științifică sau literară. Astfel, în ultimii 250 de ani Șirul Canonicilor a avut mulți locatari deveniți între timp celebri: Pray György, părintele cercetării istorice maghiare cu caracter științific, Schönvizner István și Rómer Flóris, fondatorii arheologiei maghiare, Fejér György, documentarist, sau Fraknói Vilmos, întemeietorul Institutului de Istorie și Cultură Maghiară de la Roma.

Galerie foto

Capela Ordinului Mizericordian
Biserica parohială Sfântul Ladislau
Șirul Canonicilor
Mănăstirea și biserica Ordinului Ursulinelor
Biserica și mănăstirea Ordinului Premonstratens
Biserica parohială din Olosig